FAMILJEÄGT BOLAG

I slutet av 1920-talet startade Per-Olofs farfar Osvald Rudolfsson företaget. I början som lanthandel/taxi/lastbilar. På 1950-talet startade Per-Olofs far,  Per-Erik Rudolfsson åkeriet och AB bildades. Nu är det Per-Olof tillsammans med sin son Linus som svarar för verksamheten.

Genom att investera i en bra och ändamålsenlig maskinpark för entreprenadverksamheten, så har tjänsterna inom vägunderhåll ökat. Bergkross,makadam och annat stenmaterial levereras ut till många olika typer av bygg- och infrastrukturprojekt.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Adress:

AB Rudolfssons Åkeri & Entreprenad
Fjärkulla 1069
28369 Killeberg

Org. nr: 556102-5221

Telefon:

073-330 04 44 Per-Olof Rudolfsson
070-932 74 44 Linus Rudolfsson
0479-800 14 Kontor
abrudolfssonsakeri@telia.com