BERGKROSS

Kännetecknande för Rudolfssons Bergkross är att den mestadels är svart/svartgrå då den kommer från våra lokala stenbrott som bryter svart granit (diabas). Vi kan även leverera från andra stenbrott. Bergkross är den vanligast förekommande typen av stenmaterial för bygg- och anläggningsarbeten. För mer information ring Per-Olof på 0733 – 300 444.

Materialval är beroende av de olika markförhållandena, nedan presenteras de vanligast förekommande användningsområdena.

STORLEKAR:

0/4

Bergkross 0-4 mm, används bl.a. vid kabelläggning, skyddsfyllning, stensättning, plattläggning, grus för gångar och för gårdsplaner.

0/8

Bergkross 0-8 mm, används bl.a. vid kabelläggning, skyddsfyllning, stensättning, plattläggning, grus för gångar och för gårdsplaner.

0/16

Bergkross 0-16 mm, används bl.a. vid gårdsplaner, vägar och för uppgrusning.

0/32

Bergkross 0-32 mm, används bl.a. vid vägbyggnationer, skogsvägar, uppfyllnad för anläggning av gårdsplaner och garage.

0/45

Bergkross 0-45 mm, används bl.a. vid vägbyggnationer, skogsvägar, uppfyllnad för anläggning av gårdsplaner och garage.

0/90

Bergkross 0-90 mm, används bl.a. som grov uppfyllnad där det är sankt och gropigt. Timmer- och skogsvägar samt som grundförstärkning/utfyllnad för hus, garage och andra byggnader.

MAKADAM

Även Rudolfssons Makadam är mestadels svart/svartgrå då den kommer från våra lokala stenbrott som bryter svart granit (diabas). Makadam är krossad sten där det allra minsta materialet frånskilts (innehåller inte några nollfraktioner).

Materialval är beroende av de olika markförhållandena, nedan presenteras de vanligast förekommande användningsområdena.

STORLEKAR:

4/8

Makadam 4-8 mm, används bl.a. för dränering och som fuktspärr.

8/16

Makadam 8-16 mm, används bl.a. för dränering och som fuktspärr.

16/22

Makadam 16-22 mm, används bl.a. för dränering och som fuktspärr.

16/32

Makadam 16-32 mm, används bl.a. för dränering och som fuktspärr.

SÅLLAD JORD

Vi tillhandahåller även sållad jord som kan användas i rabatter och till odlingsbäddar. Materialet kan ses som ett prisvärt alternativ samtidigt som vi inte kan garantera att jorden är helt ren från ogräs. Hemkörning kan ordnas.

PADDOCK

Vi kan leverera material till uppbyggnad av paddock efter kundens beställning men då vi inte har kunskap om de krav som krävs för ett bra underlag är det kunden själv som ansvarar för hur materialet kommer att användas.