ARBETE OCH MATERIAL VID EGEN INFILTRATIONSANLÄGGNING

En infiltrationsanläggning är en markbädd där det sker en naturlig rening av vattnet genom olika typer av biologiska processer. Generellt bör infiltrationen ligga så ytligt som möjligt (normalt 60-80 cm djup) för att rena bra och hålla längre.

Många med egna avlopp har efter inspektion fått sin anläggning utdömd. Rudolfssons personal är diplomerade att installera nya infiltrationsanläggningar.

Vi bygger även dammar och andra typer av grävjobb.

Kontakta oss på mail eller ring oss på 0479 – 800 14