ENTREPRENADTJÄNSTER

Vi på Rudolfssons jobbar under hela året med alla typer av vägunderhåll och grävningsarbete. Till vår hjälp har vi en ändamålsenlig maskinpark med bl.a grävmaskiner (8-25 ton), schaktbil med släp, väghyvlare, hjulgrävare, hjullastare (15-20 ton). Här finner ni en lista på de vanligast förekommande arbeten, vill du veta mer kontakta oss på mail eller via telefon 0479- 800 14.

Buskröjning
Dammbindning
Halkbekämpning
Kantklippning
Kantskärning
Nybyggnation skogsvägar
Reparation vägar
Skrapning
Snöplogning
Slåtter vägkanter
Underhåll grusvägar
Väghyvling
Vägsaltning