Välkommen till AB Rudolfssons
Åkeri & Entreprenad

AB Rudolfssons Åkeri & Entreprenad är familjeägt sedan fyra generationer tillbaka. Idag är det Per-Olof och sonen Linus som driver bolaget tillsammans med sin personal. Företaget är välkända för sina fulla lass och höga kundservice.

Våra stentäkter med bergkross och makadam finns i  Duvhult vid Lönsboda, Ekeröd vid Glimåkra och Sutareboda vid Älmhult och med en förhållandevis stor geografisk spridning så innebär det en hög flexibilitet att snabbt leverera samtidigt som vi i möjligaste mån håller nere kostnaderna för transporten men även vår miljöpåverkan.

Vägutfyllnad, gårdsplaner, infiltration, skog- & timmervägar

MATERIAL

Bergkross och makadam i många olika storlekar att användas som fyllnadsmaterial, markberedning och grundförstärkning. Även sållad jord för rabatter finns i viss omfattning. Hemkörning ombesörjs.

Buskröjning, Grävning, Halkbekämpning, Kantklippning, Snöplogning, Väghyvling

ENTREPRENADTJÄNSTER

Allt inom vägunderhåll, snö- & halkbekämpning och nyanläggning av grus- och skogsvägar. Även grundförstärkning och utfyllnad för hus, garage och gårdsplaner. Kunnig personal och välutrustad maskinpark borgar för en hög kvalitet på alla våra uppdrag.

Material till infiltrationsanläggningar

ENSKILDA AVLOPP

Under de senaste åren har många hus på landet fått sina s.k. enskilda avlopp utdömda, med krav på att ny infiltration byggs. Diplomeringen innebär att vi som entreprenör genomgått en diplomutbildning där vi kunnat påvisa att vi utför ett fackmässigt arbete och har tillräcklig kunskap för att utföra denna typ av arbete. Efter genomgången utbildning och godkännande erhålls en diplomering.

RING OSS ELLER MAIL
FÖR MER INFO!

Kontakta Per-Olof på 0733 – 300 444 eller mail till abrudolfssonsakeri@telia.com